Jak używać funkcji sprawdzanie ułatwień dostępu w Ms Word?

Jak używać funkcji sprawdzanie ułatwień dostępu w Ms Word?

Używanie funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu w programie Microsoft Word 2016 PL,
do wyszukiwania i rozwiązywania problemów z dostępnością w dokumentach Word.

Narzędzie Sprawdzanie ułatwień dostępu pomaga zlokalizować i naprawiać te elementy wchodzące w skład dokumentów Word, które są zupełnie niedostępne lub sprawiają trudności niewidomym lub niedowidzącym użytkownikom programu Word.

Narzędzie to generuje raport o problemach, które mogą utrudnić zrozumienie zawartości osobom niepełnosprawnym.
Narzędzie Sprawdzanie ułatwień dostępu wyjaśnia także, dlaczego należy rozwiązać te problemy oraz jak to zrobić.

**Uruchamianie narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu

Jeśli jesteś użytkownikiem Word 2016 PL, to otwarcie i używanie narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu w programie Word jest bardzo łatwe.
Aby uruchomić narzędzie sprawdzania, wykonaj następujące czynności:

 1. Znajdując się w obszarze otwartego dokumentu wciśnij klawisze
  alt, a następnie r,
  aby przejść do karty recenzja na wstążce głównej.
 2. Wciśnij strzałkę w dół, aby rozwinąć dolną wstążkę tej karty, a następnie wciskając klawisz tab, przejdź do przycisku
  „”Sprawdź ułatwienia dostępu””,
  i wciśnij na nim klawisz spacji.
 3. Otworzy się okno zadania sprawdzanie ułatwień dostępu.
  Jeżeli fokus nie przejdzie automatycznie do tego okna, to wciśnij klawisz F6, albo shift + F6, aby przechodzić pomiędzy obszarem dokumentu, a oknem zadania sprawdzania ułatwień dostępu.
  Nawigując po otwartym oknie zadania, sprawdź wyniki raportu.

**Aby wyświetlić informacje o tym, dlaczego należy rozwiązać problem i jak to zrobić, w obszarze Wyniki inspekcji wybierz problem.
Wyniki zostaną wyświetlone w obszarze Informacje dodatkowe, a po wciśnięciu klawisza spacji na wybranym problemie, nastąpi przekierowanie do zawartości w pliku,
w przypadku której występuje problem z ułatwieniami dostępu.

**Interpretowanie wyników inspekcji

Gdy narzędzie Sprawdzanie ułatwień dostępu przeprowadzi inspekcję zawartości, wyświetli raport z wynikami inspekcji podanymi w kolejności według istotności
problemów, który będzie podzielony na następujące kategorie:

1.  Błędy.
Problemy raportowane jako błędy obejmują zawartość, która jest trudna lub niemożliwa do zrozumienia dla osób niepełnosprawnych.
Na przykład brak tekstu alternatywnego dla obiektów lub grafik.

2.  Ostrzeżenia.
Ostrzeżenia w wielu przypadkach oznaczają, że zrozumienie danej zawartości może stanowić wyzwanie dla osób niepełnosprawnych.
Na przykład, niewyrównany obraz lub obiekt,
albo powtórzone puste znaki.

3.  Porady.
Porady informują o tym, że nawet jeśli dana zawartość może zostać zrozumiana przez osoby niepełnosprawne, można ją lepiej zorganizować lub
  zaprezentować, aby była dla nich bardziej dostępna.
Na przykład, pominięty poziom nagłówka jeden, co oznacza, że została naruszona logiczna struktura nagłówków w dokumencie, zamiast nagłówek jeden, dwa, trzy, mamy błędnie nagłówek jeden, trzy, dwa.

Ćwiczenie:
Aby w praktyce zaznajomić się z działaniem funkcji „”sprawdź ułatwienia dostępu””, możemy otworzyć nasz przykładowy plik, i przećwiczyć opisane wyżej procedury.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *