Czy niewidomy uczeń może wykonywać doświadczenia laboratoryjne z fizyki i chemii?

Niedowidzący i niewidomi uczniowie korzystający z Talking LabQuest, mogą samodzielnie wykonywać eksperymenty laboratoryjne na poziomie szkoły średniej lub uczelni.Oryginalny zestaw Vernier LabQuest został wyposażony przez firmę Independence Science w oprogramowanie Sci-Voice Access Software, które umożliwia przeprowadzanie eksperymentów naukowych przez uczniów z upośledzeniami wzroku.To potężne urządzenie jest powszechnie używane przez widzących rówieśników i jest jedynym w…
Dowiedz się więcej