Czy niewidomy użytkownik JAWS może tworzyć dostępne pliki pdf dla innych użytkowników, nie korzystając przy tym z komercyjnych lub darmowych procesorów tekstu typu 'wysiwyg’, na przykład Microsoft Office, albo Libre Office?

Odpowiedź jest twierdząca:Można tworzyć takie pliki pdf na bazie plików tekstowych ze znacznikami html lub markdown, i darmowych narzędzi Prince (http://www.princexml.com), i Pandoc (www.pandoc.org).Prince jest darmowym do użytku niekomercyjnego konwerterem plików html do plików pdf ze znacznikami w standardzie pdf/UA-1. Jako alternatywę dla html można używać prostszych i intuicyjnych znaczników markdown, a następnie plik md…
Dowiedz się więcej