Czy za pomocą JAWS można przeglądać treści matematyczne zapisane w notacjach LaTeX i AsciiMath?

Tak, można za pomocą nvMathViewer rozszerzenie dla JAWS do przeglądania treści matematycznych w notacjach LaTeX i AsciiMath jako MathML. nvMathViewer to darmowe i otwarte oprogramowanie. NvMathViewer jest rozszerzeniem dla JAWS, którego można używać do przeglądania treści matematycznych w notacjach LaTeX i AsciiMath jako MathML. Te notacje są szeroko stosowane do zapisywania symboli matematycznych i formuł…
Dowiedz się więcej