Tag: Math

Strona poświęcona programowi JAWS

Błąd ładowania skryptu podczas uruchamiania przeglądarki JAWS Math Viewer lub edytora Math

Podczas otwierania przeglądarki JAWS Math Viewer lub Math Editor w celu przeglądania lub edycji równania na stronie internetowej lub w dokumencie Word, może zostać wyświetlone okno dialogowe Błąd ładowania skryptu. Jest to spowodowane próbą użycia przez JAWS nowszej aktualizacji biblioteki oprogramowania MathJax, która umożliwia JAWS renderowanie treści matematycznych. Ta aktualizacja nie jest obecnie zgodna z…
Dowiedz się więcej

Dlaczego brajlowskie podręczniki do matematyki są takie drogie?

Brajlowskie podręczniki do matematyki i nauk przyrodniczych mają się świetnie, a teraz mogą być znacznie tańsze.(1)Ponieważ matematyka jest językiem, nie ma powodu, dla którego niewidomi nie mogą się jej nauczyć, ale przygotowanie podręczników do matematyki i nauk przyrodniczych w alfabecie brajla wymaga ogromnego wysiłku. Oznacza to znacznie wyższy koszt dla małego rynku, co sprawia, że…
Dowiedz się więcej

Czy istnieją internetowe kursy rachunku różniczkowego dostępne dla JAWS?

Profesor Kleitman Departament Matematyki MIT (Massachusetts Institute of Technology)opublikował darmowy kurs (w języku angielskim)Rachunek różniczkowy dla początkujących z dostępną treścią matematyczną dla czytników ekranulink:http://www-math.mit.edu/~djk/calculus_beginners/(w przeglądarce Google Chrome możemy zaznaczyć opcję zawsze tłumacz z języka angielskiego, jako pomoc w czytaniu kursu)

Dostępność matematyki dla uczniów i studentów z różnymi niepełnosprawnościami, przegląd rozwiązań.

W ciągu ostatnich 25 lat nastąpił znaczny postęp w dziedzinie udostępniania matematyki dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.Postępy pochodzą zarówno od projektów badawczych, jak i od udoskonalanego oprogramowania.Słowa kluczoweSTEM Dostępność, Matematyka, MathML, Technologia wspomagająca, brajl Prace nad udostępnieniem matematyki trwają już ponad 25 lat.Podsumowanie wcześniejszych prac znajdziemy w Karshmer et.al, 2007.W ciągu ostatnich 5 – 10…
Dowiedz się więcej

InftyReader – system OCR do rozpoznawania wzorów matematycznych w dokumentach naukowych.

Opracowano na podstawie:http://access2science.com/infty/InftyReader.html Uwaga:dodam od siebie, że z systemu Inftyreader korzystają niektóre uniwersytety i biblioteki cyfrowe w Czechach.zobacz link poniżej:http://inftyreader.org/infty-scientific-papers/InftyReader-Research-Articles.htm WprowadzenieTechnologie optycznego rozpoznawania znaków (OCR) są nieocenione dla poprawy dostępu do materiałów drukowanych przez osoby z niepełnosprawnością odczytu druku.Większość znanych rozwiązań nie działa dobrze w przypadku treści naukowych. Dokumenty naukowe zazwyczaj zawierają symbole matematyczne i…
Dowiedz się więcej