Dzielenie dużych plików dźwiękowych w programie mp3 DirectCut Wersja 2.19, przy użyciu programu JAWS. Wykrywanie przerw.

To narzędzie szuka przerw i wstawia wątki na ich końcach.Aby uzyskać dobry rezultat, należy dostosować poziom siły głosu ciszy, długość trwania pauzy oraz przesunięcie momentu wstawienia podziału pliku (wątku).Wyniki mogą być różne w zależności od jakości nagrania.Narzędzie uruchamiamy po otwarciu pliku dźwiękowego naciskając skrót shift-ctrl-pKonfiguracja.Domyślne parametry są do przyjęcia. Suwak poziomu ciszy jest ustawiony na…
Dowiedz się więcej