Blog

Strona poświęcona programowi JAWS

Wykorzystanie JAWS do pracy z MS Word 2016, cz. 9

W programie Word 2016 można przy użyciu klawiatury i JAWS, czytnika zawartości ekranu w systemie Windows, zaznaczać i odczytywać, obrazy, kształty oraz pola tekstowe w dokumentach programu Word 2016.Za pomocą okna „”Zaznaczenie””, w programie Word 2016 można wyświetlać wszystkie obrazy, kształty i pola tekstowe w dokumencie jako listę. Można czytać listęza pomocą JAWS oraz wybierać…
Przeczytaj więcej

Wykorzystanie JAWS do pracy z MS Word 2016, cz. 8

Wskazówka:W dokumentach Word możemy stosować klawisze szybkiej nawigacji JAWS, te same, które używamy do nawigowania po witrynach internetowych.Aby w dokumencie Word włączyć klawisze szybkiej nawigacji, wciskamyinsert + z,powtórne wciśnięcieinsert + z,wyłącza klawisze szybkiej nawigacji. teraz wciskając na przykład, klawisz h, poruszamy się po nagłówkach,wciskając klawisz t, po tabelach,wciskając klawisz g, po grafikach zawartych w dokumencie.…
Przeczytaj więcej

Wykorzystanie JAWS do pracy z MS Word 2016, cz. 7

Wielu dostawców i administratorów stron oraz witryn internetowych, stosuje do opisu elementów graficznych pojawiających się w sieci web, podpisy, a także tekst alternatywny.Pozwala to na znaczne polepszenie dostępności stron internetowych dla niewidomych i słabowidzących użytkowników, którzy korzystają z programów rozpoznawania zawartości ekranu, albo w celu przyspieszenia ładowania i przeglądania witryn, stosują przeglądanie tylko w trybie…
Przeczytaj więcej

Wykorzystanie JAWS do pracy z MS Word 2016, cz. 6

Przykładowy plik do ćwiczeń.Aby opanować opisany do tej pory techniki obsługi Microsoft Word 2016 przy pomocy JAWS 2018, konieczne są praktyczne ćwiczenia wykonywane na przykładowym pliku.Plik taki powinien zawierać tekst, nagłówki, tabele oraz obrazy graficzne.Możemy sami taki plik przygotować, bazując na przykład, na polskiej instrukcji obsługi przenośnego powiększalnika wideo, ONYX DeskSet HD, znajdującego się w…
Przeczytaj więcej

Wykorzystanie JAWS do pracy z MS Word 2016, cz. 5

Korzystanie z panelu nawigacji Word 2016 z JAWS Program Word 2016 posiada wbudowaną funkcję nawigowania po dokumencie, a także wyszukiwania i modyfikowania  tekstu.Na zakładce Narzędzia główne Wstążki znajdują się polecenia:Znajdź, ctrl + f,Zamień, ctrl + h,Przejdź do, ctrl + g. W otwartych dokumentach możemy nawigować po nagłówkach, stronach lub wynikach wyszukiwania.Możemy także wyszukiwać elementy specjalne,…
Przeczytaj więcej

Wykorzystanie JAWS do pracy z MS Word 2016, cz. 4

Wskazówka: Jak naprawić Word, aby używał określone wartości domyślne dla nowych, pustych dokumentów: Zamknij wszystkie wersje programu Word. Przejdź do folderu zawierającego szablony użytkownika:C:\Users\username\AppData\Roaming\Microsoft\Templates,gdzie nazwa użytkownika, jest nazwą zalogowanego użytkownika systemu Windows. Usuń wszystkie pliki szablonów, które mają nazwy Normal.dot, i Normal.dotm.Uruchamiamy program Word ponownie, szablony normalne zostaną odbudowane. **Niektóre karty są zawsze dostępne, takie…
Przeczytaj więcej

Wykorzystanie JAWS do pracy z MS Word 2016, cz. 3

Po uruchomieniu Microsoft Word, w oknie startowym kursor ustawia się na przycisku ‚proponowany nowy, pusty dokument’.Jeżeli teraz wciśniemy strzałkę w prawo, to zaczniemy poruszać się po dostępnej kolekcji stylów i formularzy, na przykład kalendarze, wizytówki, zaproszenia, życiorys itp.Możemy wybrać jeden z nich, ale wciskając cyklicznie strzałkę w prawo, powróćmy do przycisku nowy dokument, i wciskamy…
Przeczytaj więcej

Wykorzystanie JAWS do pracy z MS Word 2016, cz. 2

Warunkiem koniecznym efektywnej pracy z MS Word, jest dokładne poznanie składników znajdujących się na‚karta plik, widok zakulisowy (backstage)’.Kartę plik możemy otworzyć wciskając alt, a następnie p,albo alternatywnie, alt + p. Składa się na nią 13 elementów, które same także mogą być zakładkami, zawierającymi okna dialogowe, albo rozwijane menu, jak menu opcje.Dla ułatwienia, poniżej opisano te…
Przeczytaj więcej

Wykorzystanie JAWS do pracy z MS Word 2016, cz. 1

W przypadku użytkowników niepełnosprawnych ruchowo, niedowidzących lub niewidomych, korzystanie ze skrótów klawiaturowych może być łatwiejsze niż korzystanie z ekranu dotykowego i myszy.Stosujemy tylko skróty klawiaturowe dostępne w programie Word oraz JAWS w systemie Windows 10 wersja 1709.Polecenia, które wymagają naciśnięcia i zwolnienia wielu klawiszy jednocześnie, są oznaczone znakiem plus (+).Polecenia, które wymagają naciśnięcia wielu klawiszy…
Przeczytaj więcej

Dlaczego jedna i ta sama strona internetowa może zachowywać się inaczej na różnych komputerach i dla różnych przeglądarek?

Większość z nas regularnie odwiedza kilka stron internetowych, a znajomość tych stron przyspiesza nasze korzystanie z nich. Dobrze zaprojektowana strona internetowa to przyjemność korzystania z JAWS, dzięki szybkim klawiszom nawigacyjnym, które umożliwiają poruszanie się po elementach takich jak linki, formularze i nagłówki. Można również wywoływać listy tych elementów, co może pomóc w bardziej wydajnym poruszaniu…
Przeczytaj więcej